Szkolenia IT
Od profesjonalistów dla profesjonalistów.

To dwudniowe szkolenie dedykowane jest programistom, którzy chcą nauczyć się implementować i utrzymywać systemy przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych za pomocą Apache Spark używając API dla języka Scala. W trakcie warsztatu uczestnicy, na praktycznych przykładach, nauczą się podstaw programowania dla tej platformy.

Dla Programistów  

Zasugeruj poniżej  

TBA  

3200 PLN + VAT  

Trener

Szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy certyfikowani przez Lightbend.

Opis

To dwudniowe szkolenie dedykowane jest programistom, którzy chcą nauczyć się implementować i utrzymywać systemy przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych za pomocą Apache Spark używając API dla języka Scala. W trakcie warsztatu uczestnicy, na praktycznych przykładach, nauczą się podstaw programowania dla tej platformy wykorzystując Spark Core API, biblioteki SparkSQL/DataFrames do ekstrakcji i analizy strukturyzowanych danych, SparkStreaming to przetwarzania danych strumieniowych, MLlib do skalowalnego uczenia maszynowego, a także GraphX do przetwarzania grafów. Kursanci poznają również wewnętrzną architekturę Apache Spark, której rozumienie pozwala na efektywniejsze tworzenie i uruchamianie skalowalnych aplikacji. Dodatkowy materiał obejmuje integrację z Mesos’em, Hadoop’em, a także reaktywnym frameworkiem Akka.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia:

 • zdobycie umiejętności obsługi Spark Scala API do implementacji różnorodnych algorytmów analizy danych (batch-mode) i aplikacji przetwarzających strumienie danych,
 • zrozumienie sposobu działania Spark’a,
 • poznanie sposobów optymalizacji wydajności aplikacji Spark’owych,
 • zdobycie umiejętności testowania i wdrażania aplikacji Spark’owych,
 • zrozumienie podstaw integracji Spark’a z Mesos’em, Akką i Hadoop’em.

Wymagania wstępne:

 • Znajomość języka programowania Scala (na poziomie kursu Scala Language – Professional),
 • Doświadczenie z SQL-em, uczeniem maszynowym lub narzędziami do BigData jest przydatne ale nie jest konieczne,
 • Własny laptop z zainstalowaną Javą w wersji 7 lub nowszej,
 • sbt/Lightbend Activator,
 • Spark notebook, lub dowolny edytor tekstu/IDE.
 • wstęp – dlaczego Spark
  • Spark jako doskonalsza architektura do przetwarzania dużych danych bazująca na doświadczeniach Hadoop MapReduce,
  • Podstawowe abstrakcje w Sparku,
  • Co dzieje się podczas wykonywania zadań przez Sparka,
  • Ekosystem Sparka,
  • Sposoby ładowania aplikacji,
 • Spark Core API
  • Resilient Distributed Datasets (RDD) – w jaki sposób wykonują całą pracę,
  • Korzystanie ze Spark Shell (interpreter) kontra zgłaszanie zadań Sparkowych,
  • Używanie webowej konsoli Sparka,
  • Pobieranie danych i zapisywanie wyników w plikach,
  • Praca ze strukturyzowanymi i niestrukturyzowanymi danymi,
  • Tworzenie potoków przetwarzania danych (transformation pipelines),
  • Spark pod maską – caching, checkpointing, partitioning, shuffling, etc.
  • Rozgłaszanie zmiennych, akumulatory,
 • SparkSQL i DataFrames
  • Praca z API DataFrames dla strukturyzowanych danych,
  • Praca z SQL,
  • Optymalizacja wydajności,
  • Wsparcie dla formatów JSON i Parquet,
 • Przetwarzanie zdarzeń przy pomocy Spark Streaming
  • Praca z oknami czasowymi, „mini-batchami” zdarzeń,
  • Okna przesuwne zdarzeń,
  • Praca z różnymi źródłami strumieni danych: sockety, systemy plików, Kafka, etc.
  • Odporność na błędy, resilience,
  • Transformacje stanowe (np. wyliczanie statystyk),
 • Pozostałe biblioteki bazujące na Sparku
  • MLlib do uczenia maszynowego,
  • Krótkie omówienie GraphX do algorytmów grafowych, Tachyon do rozproszonej pamięci podręcznej oraz BlinkDB do przybliżonych zapytań,
 • Wdrożenia na klastry
  • Abstrakcje klastrowania Sparka: cluster vs. client’s deployments, zarządzanie procesami typu coarse grained i fine-grained,
  • Tryb standalone,
  • Mesos,
  • Hadoop YARN,
  • EC2,
  • Cassandra, Riak,
 • Używanie Sparka w kontekście Lightbend Reactive Platform
  • Akka Streams i Spark Streaming.

  Training partner

  http://virtusity.com/wp-content/uploads/2015/10/lightbend-full-color.png